Cookie Consent by Popupsmart Website
testata home POL ok
sobota, 03 listopad 2018 09:26

Katechizm - nowe sformułowanie dotyczące kary śmierci

Kongregacja Doktryny Wiara wystosowała 1 sierpnia 2018 roku list do biskupów, w którym przedstawiła zmianę punktu 2267  Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Była to decyzja papieża Franciszka, chociaż pierwsze sformułowanie pochodzi z nauczania Jana Pawła II: „W tej samej perspektywie należy widzieć coraz powszechniejszy sprzeciw opinii publicznej wobec kary śmierci, choćby stosowanej jedynie jako narzędzie „uprawnionej obrony” społecznej: sprzeciw ten wynika z przekonania, że współczesne społeczeństwo jest w stanie skutecznie zwalczać przestępczość metodami, które czynią przestępcę nieszkodliwym, ale nie pozbawiają go ostatecznie możliwości odmiany życia.” (Encyklika Evangelium Vitae, 27).

Podobnie papież Benedykt, który przywołał ten temat w pozdrowieniu w języku angielskim na końcu audiencji 30 listopada 2011: Wyrażam nadzieję, że wasze obrady wzmocnią inicjatywy polityczne i legisjacyjne, które są rozwijane w rosnącej liczbie krajów, by wyeliminować karę śmierci i by postępować w kierunku dostosowania prawa karnego zarówno do wymagań godności ludzkiej więźniów, jak i do skutecznego utrzymywania porządku publicznego" [tłum. ms].

To stały ruch Kościoła w kierunku coraz lepszego zrozumienia, zgodnie z tym, co obiecał Jezus: Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy (J 16, 13)! To światło także dziś oświetla mroki i przemoc naszych czasów: to radość Ewangelii!
Read 959 times Last modified on sobota, 03 listopad 2018 22:39