Cookie Consent by Popupsmart Website
testata home POL ok
środa, 12 grudzień 2018 01:00

Ekonomia i duchowość

Federic Laloux, Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, Warszawa, Studio EMKA, 2015
Nie studiowałam ekonomii, nie interesowałam się problemami zarządzania, organizacji pracy, zasobów ludzkich. Wiedziałam, że są to rzeczy ważne, wpływające na kształ świata – ważne, ale dla mnie kompletnie nieinteresujące. A potem zdarzyło mi się przeczytać książkę z tej dziedziny, która okazała się nie tylko bardzo interesująca, ale i użyteczna: jako pomoc do zastanawiania się nad naszym światem, nad sposobem życia, nad człowiekiem jako takim. A więc książka nie tylko praktyczna, ale i filozoficzna.Chodzi właśnie o „Pracować inaczej” Federica Lalouxa.

Podstawowym tematem tej książki jest organizacja pracy: według autora może istnieć, a nawet już istnieje na świecie nowy sposób organizowania przedsiębiorstw, który pozwoli stworzyć miejsca pracy lepsze dla pracujących tam ludzi, a równocześnie konkurencyjne na rynku ekonomicznym. Chodzi o „organizacje turkusowe”. Autor używa tego określenia, bo dzieli sposoby organizacji pracy, używając nazw kolorów. Każdy etap, nazwany innym kolorem (czerwony, bursztynowy, pomarańczowy, zielony, turkusowy) oznacza sposób działania, obejmujący wszystkie aspekty życia. W każdym z nich zmieniają się sposoby organizacji, sposoby sprawowania władzy, pojęcia kluczowe. Autor podaje przykłady organizacji, należących do poszczególnych etapów rozwoju ludzkości.

W organizacjach czerwonych podstawą jest silna władza wodza, spoiwem – lęk. Są to, na przykład, mafia, gangi uliczne, grupy paramilitarne. Organizacje bursztynowe opierają się na konformizmie, najważniejszą wartością jest stabilność; przyszłość to powtarzanie przeszłości. Do organizacji bursztynowych autor zalicza Kościół katolicki i wojsko. Celem organizacji pomarańczowych jest pokonanie konkurencji i osiąganie zysku, sposobem działania jest zarządzanie przez cele (dowodzenie i kontrola nad co; wolność w stosunku do jak). Typową organizacją pomarańczową są korporacje. Organizacje zielone funkcjonują w klasycznej strukturze piramidy, lecz koncentrują się na kulturze i upełnomocnieniu w celu osiągnięcia nadzwyczajnej motywacji pracowników. Są to organizacje napędzane kulturą firmy (organizacje non-profit, sektor biznesowy). Żeby zrozumieć, czym są organizacje turkusowe, trzeba przeczytać całą książkę...

Ale oczywiście nie chodzi tylko o sprawy technicze, o to, jak jest zorganizowana praca, o struktury, miejsca, hierarchię… bo podtytuł książki wyjaśnia, że to wszystko opiera się na pewnej wizji antropologicznej: na „nowatorskim modelu organizacji inspirowanym kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości”. Na różnych etapach historii nasza świadomość mówiła nam, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, a w konskewencji organizowaliśmy się, organizowaliśmy pracę w taki czy inny sposób. Teraz to się zmienia; więc zmieni się również sposób postrzegania pracy i sposób jej organizowania. Książka opiera się na doświadczeniach firm, które już działają, opierając się na nowych zasadach; a ich istnienie, ich sukces pokazują, że nie chodzi tu tylko o utopię filozoficzną.

W pierwszej części autor zajmuje się modelami organizacyjnymi w perspektywie historycznej: jakie modele funkcjonowały w przeszłości, jak i dlaczego się zmieniały; jakie oznaki rozwoju możemy dostrzec w sytuacji aktualnej.

Druga część książki przedstawia struktury, działania i kulturę pracy organizacji turkusowych. Trzeba zauważyć, że same struktury nie wystarczają, mają one sens tylko w szerszym kontekście, który jest nazwany kulturą firmy.Może najciekawszym elementem są „wspólne  cechy”: firm, które autor wybrał, ale które działają niezależnie od siebie, a jednak mają one cechy wspólne. Te więc wspólne cechy mogą być naprawdę oznaką zmiany epoki.

Trzecia część prezentuje podejście praktyczne: zwraca się do osób, które chciałyby zacząć działalność w stylu turkusowym, albo chciałyby zmienić organizacje już istniejące. Jest to możliwe, choć niełatwe i książka nie obiecuje natychmiastowego sukcesu. Autor przedstawia warunki koniecznie do działania w sposób turkusowy, ale też problemy i trudności, na jakie one napotykają.Książka jest piękna i optymistyczna: pokazuje możliwość dobrego życia i dobrego działania, bez tracenia człowieczeństwa na rzecz zysku, ale i bez konieczności całkowitej (utopijnej) ucieczki od społeczeństwa opartego na ekonomii.

Książkę (po angielsku) można legalnie ściągnąć ze strony http://www.reinventingorganizations.com/pay-what-feels-right.html
Read 904 times Last modified on niedziela, 09 grudzień 2018 11:18