Cookie Consent by Popupsmart Website
testata home POL ok
poniedziałek, 29 październik 2018 16:39

Misja

Chcemy, by nasza chrześcijańska obecność w świecie była żywą przyczyną wiarygodności, żyć wśród współczesnych nam ludzi, „podobne do nich we wszystkim, w ubiorze, środkach do życia i trudzie pracy”, bez form zewnętrznych, żyć w przyjaźni z nimi i budować cywilizację miłości.

Nauczanie

Żyjemy dzisiaj między dwoma biegunami: fundamentalizmu lub obojętności, relatywizacji wszystkiego, dlatego przekazywanie wartości staje się coraz większym problemem. Z tego powodu pierwszym miejscem naszej misji jest szkoła publiczna (od przedszkola po uniwersytet trzeciego wieku), gdzie spotykają się różne pokolenia i tworzy się przyszłość społeczeństwa.
W odpowiedzi na potrzeby Kościoła Luigia Tincani założyła w Rzymie Istituto Universitario di Magistero “Maria SS. Assunta” (odpowiednik Akademii Pedagogicznej), dzisiaj Uniwersytet LUMSA, z założenia katolicki, ale otwarty na studentów każdego wyznania i każdej kultury. Swoje siedziby ma w Rzymie, Palermo i Taranto.


Centra kultury

Prowadzimy dwa ośrodki:
Międzynarodowe Centrum Studiów nad św. Katarzyną (Rzym) (CISC - strona polska) i Instytut im. Carla Tincaniego (Bolonia) w których działamy i współpracujemy z ekspertami, by służyć badaniom i rozpowszechnianiu nauki.
Mając na uwadze złożoność kulturową naszych czasów, współpracujemy też z innymi instytutami i inicjatywami.


Domy studenckie

Przestrzeń akademików pozwala nam towarzyszyć młodym w ważnym momencie przechodzenia z życia rodzinnego do samodzielnego i odpowiedzialnego.
Domy dla studentek prowadzimy obecnie w Rzymie (Centrum Uniwersyteckie “Regina Mundi”), w Krakowie, Lublinie, Karaczi (Pakistan), Koczin i Bangalore (Indie).
W Polsce nasze akademiki są niewielkie i staramy się w nich o rodzinną atmosferę i zaangażowanie wszystkich w życie domu.
Dzięki naszym internatom również dziewczęta w Pakistanie (Multan, Sahiwal, Karaczi), pochodzące z terenów i wiosek oddalonych od miast, mają możliwość uczęszczania do szkoły.


Inne

Obecność  w środowiskach zróżnicowanych społecznie i kulturowo daje możliwość Misjonarkom Szkoły zaangażować się w różny sposób, taki, który odpowiada indywidualnym kompetencjom i zainteresowaniom. Na przykład niektóre siostry angażują się w działalność parafii, odwiedzanie więźniów, pomoc w nauce.
W niektórych państwach formacja i działanie na rzecz kobiet, prowadzenie centrów edukacji i kształcenia zawodowego są istotnym wkładem w kształtowanie społeczeństw pokoju i pojednania, szczególnie tam, gdzie obecnie toczą się konflikty.
Read 1788 times Last modified on czwartek, 18 lipiec 2019 09:45
More in this category: « Formacja Nasza historia »