Cookie Consent by Popupsmart Website
testata home POL ok
poniedziałek, 29 październik 2018 15:53

Misjonarki Szkoły

“Unia św. Katarzyny ze Sieny - Misjonarki Szkoły” to dominikańskie bezhabitowe zgromadzeniee zakonne.

Jesteśmy wezwane, by swoim studium i modlitwą towarzyszyć w drodze współczesnym nam ludziom i by razem z nimi szukać ewangelicznych odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w złożonych i wielokulturowych społeczeństwach.

Chcemy więc żyć tak, by zbliżać się do ludzi, którzy są na obrzeżach Kościoła, być zaczynem i solą, których nie widać, ale powodują wzrost i dają smak.

Chcemy stawać się drogą, po której może kroczyć Jezus, Odkupiciel świata. Modlitwa – brewiarzowa i osobista, wspierana Słowem Bożym i Sakramentami – pozwala nam wzrastać w przyjaźni z Nim jako żywe członki Kościoła.

Misja edukacyjna nadaje charakter naszemu powołaniu. Idziemy szukać drugiego człowieka właśnie dlatego, że to Jezus go szuka. Naszym zadaniem jest przezwyciężanie ignorancji, ubóstwa wiedzy i prawdy, które widać w każdym czasie i w każdym miejscu, nawet jeśli przejawiają się one w różny sposób.

Szkoła państwowa oraz każda inna przestrzeń kultury i edukacji to miejsca uprzywilejowane dla naszej misji. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, w czasach coraz większych trudności z porozumiewaniem się i strachu przed “innym”, nasza misja polega na wprowadzaniu w życie wartości ludzkich i ewangelicznych również pośród ludzi, którzy nie są blisko Kościoła. Oni także potrzebują spotkania z Chrystusem, chociaż o tym nie wiedzą. Dlatego w momencie ślubów zakonnych rezygnujemy z noszenia habitu dominikańskiego.

Indywidualna działalność apostolska wynika zawsze z doświadczenia wspólnoty. To we wspólnocie otrzymujemy inspirację i wsparcie w naszej misji oraz ją weryfikujemy. Także siostra, wysłana na misję oddaloną od domu, pozostaje zawsze w łączności ze swoją wspólnotą.

W każdej sytuacji życie modlitwą i studium są dla nas, jak dla wszystkich dominikanów, nieodzownym pokarmem życia apostolskiego.
Read 2032 times Last modified on czwartek, 18 lipiec 2019 09:31
More in this category: Duchowość »